logo
Home  |    |  Aktuality  |  Perličky  |  Projekty
Fotogaléria
 
Drahý opál
Drahý opál, rovnako ako ostatné druhy obecného opálu, je hydrogel s kolísavým obsahom vody. Chemický vzorec je SiO2 . n H2O. Obsah kremeňa v slovenskom drahom opáli kolíše od 89,0 – 93,3 % a obsah vody od 6,1 – 10,9 %.
Šperky z opálu
Vybrúsený opál sa využíva ako ozdobný kameň v klenotníctve. Vsádza sa najmä do zlatých a strieborných šperkov, ale aj do šperkov z iného materiálu.
História
Rok 1800 je akýmsi prelomom v histórii ťažby drahého opálu, pretože od tohoto roku sa prenajímali kutiská s podmienkou zachovávania banských predpisov pri ťažbe a kutaní. V období pred rokom 1824 boli položené základy rozsiahleho
Podzemný náučný chodník
Opálový náučný chodník začína na halde štôlne Viliam. Na tomto mieste začína aj podzemný náučný chodník, ktorý prevádzkuje firma Opálové bane Dubník a.s. Projektovaná trasa povrchového náučného chodníka pokračuje od štôlne Viliam
Netopiere
V roku 1964 boli Dubnícke opálové bane vyhlásené za chránené nálezisko zimujúcich netopierov. Najväčšmi sú zastúpené druhy uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus hip
Kutisko Dubník
V rokoch 2004 - 2005 naša spoločnosť v spolupráci s Nadáciou Dubnícke opálové bane vyčistila povrchové dobývky a obnovila prieskumné štôlničky na kutisku Dubník. Zároveň bol vybudovaný povrchový náučný chodník v dĺžke 430 m.
Fotogalérie
zoznam fotogalérií

E-shop s dubníckym opálom
navštívte náš e-shop

Mapa
zväčšiť mapu

Partneri

     

Copyright © 2005 Opálové bane Dubník a.s. :: Všetky práva vyhradené :: Created by tulisweb